Inschrijfformulier v.v. Bavel

(in te vullen door wedstrijdsecretariaat)
evt. van ouders


Proeftraining

Voor juniorleden tot 15 jaar bestaat de mogelijkheid om voor definitieve inschrijven 3 keer deel te nemen aan een proeftraining.

Indien dit gewenst is dan graag hiervoor het formulier proeftraining op deze website invullen.


Jeugd vanaf 12 jaar kan zeker ook iets voor de club betekenen zoals bijvoorbeeld fluiten van de jongste jeugd of assisteren bij trainingen.

Toestemming gebruik algemeen beeldmateriaal

Graag vragen uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (van uw zoon/dochter.) Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt tbv de website en overige v.v. Bavel publicaties. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens activiteiten. v.v. Bavel heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet.

Contributie

Na definitieve inschrijving ontvangt u van ons een opgave van het contributie-bedrag met daarbij een incasso-formulier.
Bij toestemming tot automatische incasso wordt € 10 in mindering gebracht op de contributie.

Voor meer informatie over de contributie verwijzen wij u naar onze website
http://www.vvbavel.nl/vv-bavel/contributie/


Pasfoto

Voor een juiste registratie bij de KNVB is een pasfoto noodzakelijk. Graag een recente pasfoto inleveren voor aanmaak spelerspas.

De pasfoto kan hieronder ge-upload worden.


Bovenstaande gegevens zijn na waarheid ingevoerd en ik ben akkoord met de hierboven vermelde informatie over het lid worden bij vv Bavel.