Welkom bij v.v. Bavel

 

Hartelijk dank voor de inschrijving van u of uw kind bij v.v. Bavel.

Via de ledenadministratie ontvangt u nog een bevestiging van inschrijving en van de betreffende (jeugd)coordinator ontvangt u de bevestiging in welk team u of uw kind ingedeeld zal worden. De coordinator zal u ook verder informeren over de contactpersonen van het team, trainingstijden etc.

Aan een lidmaatschap zit uiteraard ook een contributie gekoppeld. De kosten voor de contributie voor het seizoen 2018-2019 zijn als volgt vastgesteld:

 

Senioren € 215
G-senioren € 195
JO19 t/m JO12 en MO17/15/13 € 195
JO11 t/m JO8 € 185
JO7 € 175
Rustende leden – Trainingsleden – EMC € 75

De contributie dient ieder seizoen overgemaakt te worden vóór 15 augustus van dat jaar op NL94 RABO 0186 7813 69 ten name van v.v. Bavel onder vermelding van team en spelersnaam.

Voor nieuwe leden het verzoek de contributie 30 dagen na inschrijving bij onze club over te maken. Er zal hiervoor geen aparte rekening worden toegezonden. 

Heb je je na 1 januari van het seizoen ingeschreven, dan geldt voor dit seizoen een korting van 50%. 

Bij gebruikmaking van een automatische incasso wordt er jaarlijks € 10,– per persoon, in mindering gebracht, mits deelname volledig seizoen. Indien u hiervan wenst gebruik te maken verzoeken u per omgaande onderstaand formulier in te vullen en in te leveren.